Vizyon ve Misyon

-

Vizyon ve Misyon

                                                     

Misyon
 
      YILDIZ'ın misyonu, müşterilerine beklentilerinin üzerinde hizmeti, en uygun, kaliteli ve ihtiyaçlara özel şekilde vererek müşterilerinin bağlılıklarını sağlamak, ürün ve hizmet gamını sürekli geliştirerek, sürekli büyümektir.
 
 
Vizyon
 
      YILDIZ'ın vizyonu, sahip olduğu teknik bilgi, müşteri yaklaşımı ve insan kaynakları ile makina ve ekipman konusunda müşterilerine değer katan, bölgenin en büyük ve en başarılı şirketi olmaktır.
 
 
Değerlerimiz
 
                    
 
 Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin ve iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar onların daha iyi bir yaşama yönelik beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içinde oluruz.
 

 Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

  Bilim, Birlik, Başarı meşalemizin ışığında; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

  Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

  Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz.